Winne pytania i winne odpowiedzi

Tym razem Zakorkowani zadają winne pytania Łukaszowi Małachowskiemu, kierownikowi sekcji enoturystycznej PSTK (Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej).

You Might Also Like